Muligheter

Velg din utdanning, jobb og karriere

«Muligheter» er et sett med bøker som utgis av Skoleboka Muligheter AS. Muligheter finansieres av betalte profiler av bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre samfunnsaktører med mål om å forbedre og forenkle ungdommens utdanningsvalg.

«Muligheter» forsøker å belyse de ulike regionale og bransjevise utsiktene de nærmeste 1-10 år, jf. målet i Kunnskapsløftet om å bygge bro mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Målgruppen er alle elever og studenter som skal ta et valg på veien mot deres karriere, samt rådgivere i skolen og karriereveiledere. «Muligheter» skal inspirere elevene til å tenke bedre gjennom sin fremtid, vurdere innsatsen for å nå sine mål, og selv evne å se hvor mulighetene finnes.

Ønsker du å vise frem din bedrift i Muligheter? Besøk: http://muligheter.no/