UIS - Være Sammen

Kompetanseløft i barnehagen

Være Sammen er en organisasjon som jobber med utvikling av kompetanse i samhandling med barn. Vi bidrar med illustrasjon og design av teoretiske modeller, og konferansemateriell.

Et ekstra spennende prosjekt, tusentakk!