Tjenester

Kommunikasjon

Få områder er viktigere enn å spre ditt budskap til rett mottaker. Gjennom en sterk merkevare har du moment til å nå ut. Men merkevaren bygges innenfra. Den bygges ikke gjennom store billboards eller flyplassreklame. Den bygges gjennom alle ansattes forhold til merkevaren og deres arbeid for å levere det merkevaren lover. 

Mange bedrifter kan forbedre seg rundt inkorporeringen av merkevaren i sin egen markedsstrategi. Merkevaren sees på som viktig, men implemeteringen i organisasjonen er ikke gjennomført. Merkevarestrategien må utvikles sammen med verdier og visjonen til selskapet. Den bør være gjennomført internt, før den effektueres eksternt. 

En av kjennetegnene til en merkevare er hva du forbinder med navnet. En av de mest krevende prosessene i arbeidet er at den enkelte virksomhet må bli enige om hva de vil merkevaren skal omfatte. Det betyr for mange å «kill your darlings»: spisse kommunikasjonen  og tone ned eller velge bort. 

Merkevare og kommunikasjon henger nøye sammen, men er også to helt forskjellige håndverk. Kommunkasjon handler om så mye mer. Hvordan kapitalisere på medieoppslag og dagsaktuelle saker? Hvordan sette dagsorden, og være en aktiv samfunnsdeltaker? Her er det stort potensiale for å bli synlig og styre ordskiftet. Det kan være å utarbeide en medieplan er løsningen. Eller kanskje skrive en kronikk eller skaffe et medieoppslag om en konkret sak. Vi følger din virksomhet i tykt og tynt, høyt og lavt, oppover og nedover. Rundt dette utfører vi en rekke tjenester:

Kronikker
Pressemeldinger
Artikler
Medieoppfølging
Mediehåndtering