Tjenester

Trykk og reklame

Et godt design handler om kommunisere riktig ut ifra premissene du som oppdragsgiver setter. Design har et mål, et mål vi setter sammen, hvor det er vår oppgave å forstå, utvikle og realisere dette. 

Vecoras designere har et bredt arbeidsområde, og kan hjelpe deg med den oppgaven du har:

Brosjyrer
Kataloger
Visittkort
Flyers
Invitasjoner
Presentasjoner
Emballasje
Skilt og dekor
Bannere

Vi følger prosjektet fra vugge til trykkpresse og distribusjon. 
Men det handler ikke bare om design, det handler enda mer om innhold, og dette er kanskje det mest utfordrende. Vår erfaring er at dette området av og til får litt lite fokus i utviklingen av  fysisk materiell, eller andre medier for den saks skyld. Vecora kan være med å få på plass det riktige innholdet for deg. Det være seg å forfatte innhold, skrive artikler og reportasjer, eller kun å ta en språkvask eller skriveleifer.  

Det er du som kjenner deg og dine best, men det er kanskje ikke så enkelt å få formulert, kommunisert og produsert dette på egenhånd. Vecora fungerer som en partner og medhjelper i det å få fortalt markedet, kunder, leverandører eller ansatte det du vil ha frem.

Her er noen jobber vi har gjort med trykk og reklame: