Tjenester

Visuell identitet

Ved hjelp av en god visuell identitet kan du fortelle det du vil: Det du ønsker og det du tilbyr. Vi mennesker er visuelle skapninger som orienterer oss best gjennom det vi ser og det vi kan lese. En tydelig og sterk identitet handler om å kommunisere klart og med egenart, både passivt og aktivt. I alle kanaler, i alle fora.

Profilutvikling
Utarbeidelse av profilmanual
Profilforvaltning
Visuell strategi og stil

For oss er det viktig å kjenne kulturen og identiteten til kunden før vi starter arbeidet. For det er det det handler om: Spre ordet om hvem du er og hva du kan gjøre. I dette arbeidet velger vi verktøy etter oppgaven, ikke tilpasse oppgaven til verktøyene. Det gjør at vi har en verktøykasse som er bred, lang og dyp. 

Ulike bedrifter har ulike rammer. For oss er det vesentlig at vi forholder oss til rammene og mulighetene du som kunde gir oss. Enten det er det finansielle, tidsmessige eller det kreative - rammene du setter er til for å følges. 

Evolusjon eller revolusjon 
Vecora kommer inn i den fasen av arbeidet du som kunde ønsker. Det kan være en liten identitetsevolusjon; en oppfriskning av logo eller profil, en videreutvikling som tar det ett nivå videre. I andre enden har vi revolusjonen: en gjennomgående forandring av den visuelle identiteten på alle plattformer. For deg som kunde er det viktig å få snakket med de som utfører arbeidet, og at de som skal utføre arbeidet snakker med deg. Våre designere og prosjektledere følger deg tett gjennom prosjektet - fra start til mål.