En nyskapende bedrift fikk nytt uttrykk

February 1, 2024

Ny nettside for EnergyX

Å si at EnergyX er en innovativ og nyskapende bedrift er en kraftig underdrivelse. For denne bedriften er en løsning ofte bare starten på noe større – hvor flere muligheter åpner seg opp og flere løsninger blir til.

Slik ble det også da vi skulle lage en ny nettside for dem – vi så fort mulighetene for å foreta en større rebranding og løfte profilen deres til det nivået de fortjener. I dette prosjektet har vi stått for utvikling av nettsiden, samt bilder, video og tekst.

Helene Bolme

Prosjektleder

Rafal / Art Director - Kreativ leder

Målet med å fornye EnergyX sin visuelle identitet, var ønsket om å gi merkevaren deres en moderne og karakteristisk fremtoning. Ved å ta i bruk en moderne tilnærming til design og visuell presentasjon ønsket vi å gjenspeile den dynamiske og innovative essensen av bedriften.

EnergyX har for lengst tatt steget inn i fremtiden! Da må nettsiden følge etter.

I løpet av de siste årene har EnergyX gått fra å være en maskineringsbedrift innen olje og gass til å jobbe mer prosjektdrevet, hvor de tar hele jobben fra konsept til ferdig leveranse. Forretningsområdene deres har også blitt utvidet til å inkludere havbruk og luftfart/medisinteknisk utstyr. Den forrige nettsiden gjenspeilte ikke den bedriften EnergyX er i dag, og trengte derfor en oppgradering.

Siden EnergyX sine leveranser er i stadig utvikling, var det nødvendig å lage en nettside med et klassisk, tidløst design som kan representere dem og deres tjenester langt fram i tid. Den nye nettsiden fremhever de teknologiske løsningene de har utviklet så langt, og er en god representasjon av hvem de er og hva de kan levere.

EnergyX har vært tydelige på hva de vil ha, uten å sette for harde rammer for arbeidet. Dette har resultert i et godt samarbeid, hvor vi har fått muligheten til å spille hverandre gode hele veien.Vi ser frem til flere spennende prosjekter og gleder oss til å se EnergyX fortsette å utvikle seg i tiden som kommer.

Hva skjer'aAKTUELT?