Prisonmade - håp, muligheter og læring

November 3, 2022

Vårt samarbeid med Kriminalomsorgen handlet om mer enn å lage et brukervennlig design.

Jeg har ledet mange prosjekter i Vecora. Store og små. Men ingen prosjekt har vekket så mye følelser og skapt så mange diskusjoner rundt middagsbordet som samarbeidet med Kriminalomsorgen. Resultatet ble en nettside med et designspråk du vanligvis ikke ville assosiert med fengsel, kriminalitet og insatte. I stedet kommuniserer det håp, muligheter, læring og samarbeid.

Elma Radoncic

Byråleder / prosjektleder

Elma / Prosjektleder

Vårt samarbeid med Kriminalomsorgen handlet om mer enn å lage et brukervennlig design.

I dette oppdraget utviklet vi nettsider og design for Prisonmade.no og nettbutikken Straffefkaffe.no. Vi lærer alltid noe nytt på prosjektene våre, og her skjønte vi fort at arbeidet stakk dypere enn selve designutviklingen. Først og fremst måtte vi tett på miljøet for å bli bedre kjent med kunden og produktene.

Muligheter bak
murene

Prisonmade er produkter og tjenester laget av innsatte i norske fengsler. Kriminalomsorgen er ansvarlig for at soningstiden inkluderer utvikling og muligheter. Med individuell og tilpasset opplæring får innsatte bedre forutsetninger for å kunne komme seg ut i jobb etter endt soning. Produktene til Prisonmade er resultatet av en arbeidstrening som gir innsatte mer kunnskap, økte kvalifikasjoner og større muligheter til å leve et liv uten kriminalitet.

I dette oppdraget fikk vi muligheten til å være med å utfordre de assosiasjonene samfunnet har til Kriminalomsorgen og de menneskene som tilbringer tid bak murene. Ord som fengsel og innsatte kan fort virke skummelt og avskrekkende på folk flest – noe som er naturlige assosiasjoner å få.

Men bak alle Prisonmade-produktene finnes en historie og et menneske. Mennesker som ifølge Norges lover har krav på en ny sjanse når de vender tilbake til samfunnet igjen. Vi jobbet ikke bare med å lage en nettside, vi jobbet også personlig med å forstå hvilke utfordringer Prisonmade møter på i samfunnet, og hva våre tanker rundt dette er.

Designspråket er et resultat av læringsprosessen vår prosjektleder og designer hadde under dette samarbeidet. Sammen med Morten Knarrum og resten av teamet i Kriminalomsorgen fant vi et design som var mildere og mykere enn det mørke og kalde man gjerne forbinder med kriminalitet og fengsel. I stedet endte vi opp med et design som kommuniserer håp, muligheter, læring og samarbeid. Dette, sammen med det Prisonmade.no selv kommuniserer, hjelper publikum å se hele bildet og forstå hele historien.

Stor takk til Åge Peterson som har levert alle illustrasjonene på nettsiden.

Hva skjer'aAKTUELT?